Wie zijn onze cliënten?

Onze cliënten zijn jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen die ondersteuning, persoonlijke verzorging en begeleiding nodig hebben om (zelfstandig) te kunnen leren, leven, wonen en werken.

Wij bieden zorg voor:

  • Mensen met een lichamelijke beperking.
  • Mensen met een gedragsprobleem zoals Autisme (PDD-Nos, Asperger), ADHD en ADD.
  • Mensen die problemen hebben met functioneren, zoals het overzichtelijk houden van een planning, de financiën en de administratie.
  • Mensen die door problemen zichzelf of hun omgeving verwaarlozen.
  • Mensen met een depressie, angststoornis of paniekstoornis.
  • Mensen met een persoonlijkheidsstoornis, zoals borderline-, schizoïde-, antisociale-, paranoïde-, dwangmatige-, vermijdende- of afhankelijke persoonlijkheidsstoornis.