Wie zijn wij?

Wij zijn een kleinschalig, enthousiast, dynamisch bedrijf met een persoonlijke werkwijze, korte lijnen en een doortastende aanpak.

Wij zijn geen bemiddelingsbureau maar leveren rechtstreeks de door u gewenste zorg.

Wij streven naar extra aandacht in de zorg, individuele benadering en meer flexibiliteit. We stellen de cliënt centraal.

Ons team bestaat uit gediplomeerde vakmensen die allen ruime ervaring hebben in het begeleiden en ondersteunen van mensen die problemen ondervinden met het zelfstandig kunnen leven, wonen en werken.

Ons streven is dat degene die wij begeleiden zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.

De door de wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) vereiste klachten- en geschilleninstantie wordt geregeld door Klachtenportaal Zorg.

Wij zijn lid van Per Saldo, dit is de belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget en tevens zijn we lid van Phorza, de beroepsorganisatie voor sociale, (ortho)pedagogische en hulpverlenende functies.

Mocht u na het lezen van deze site nog vragen hebben, neem dan gerust telefonisch of per e-mailcontact met ons op.