Privacyverklaring Zorg met Hart

Privacyverklaring
Zorg met Hart, gevestigd aan Het Gebint 7, 9531 MX te Borger, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe we met de persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Zorg met Hart verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats)
- Telefoonnummer (vast, mobiel)
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en / of dienst heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Doel en grondslag voor verwerking persoonsgegevens
Zorg met Hart verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om de betaling af te handelen nadat een dienst is afgenomen.
- Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een dienst uit te voeren.
- Om goederen en diensten te leveren die zijn afgenomen.
- Om te voldoen aan de eisen die de belasting dienst stelt aan de facturering van geleverde goederen en diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Zorg met Hart neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor bezoekers van de website.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zorg met Hart verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
Zorg met Hart plaatst zelf geen functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Omdat Zorg met Hart geen cookies plaatst wordt er geen informatie over deze cookies en geen toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Op de website van Zorg met Hart worden cookies geplaatst door Google-Analytics.
Meer informatie over cookies kun je vinden op de volgende website: https://www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitleg-cookies
Via je browserinstellingen kun je de cookies uitschakelen of verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zorgmethart.nl. Zorg met Hart zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligt
Zorg met Hart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Zorg met Hart maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk van de browser.

Zorg met Hart is als volgt te bereiken:
Postadres:
Het Gebint 7
9531 MX Borger

Vestigingsadres: Zie postadres
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70209979
Telefoon: 06 - 13 04 16 09

E-mailadres: info@praktijkhethart.nl