Wat is onze werkwijze?

Onze werkwijze kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid, maatwerk en professionaliteit.

Om te beginnen maken wij een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
Dit kan bij de cliënt thuis plaatsvinden of bij ons op kantoor.

We bekijken samen met onze cliënt wat de knelpunten zijn en hoe we hier verandering in kunnen brengen. Samen met de cliënt wordt bepaald welke doelen hij wil halen en welke bijdrage wij hierin kunnen leveren.
Vervolgens maken wij een plan van aanpak die wij met onze cliënt bespreken en die aansluitend wordt vastgelegd in een zorg- en begeleidingsplan.

Alle afspraken en de kosten voor onze zorg worden vastgelegd in een zorgovereenkomst volgens het model van de Sociale verzekeringsbank (SVB).
Op deze manier zijn de gemaakte afspraken duidelijk en helder en zijn deze altijd terug te lezen.

Afhankelijk van de behoefte van onze cliënt komen wij een tot vijf keer per week bij hem thuis voor begeleiding en ondersteuning. Ook het aantal uren dat we onze cliënt bezoeken kan variëren van een tot meerdere uren per keer.

Na verloop van tijd gaan we samen met onze cliënt een evaluerend gesprek voeren en waar nodig de gemaakte afspraken en doelen aanpassen.