Wat is een PGB?

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een budget / geldbedrag dat u de vrijheid geeft om zelf zorg in te huren.
Met een PGB heeft u zelf de regie in handen en kunt u zelf bepalen wanneer, hoe, waar en van wie u zorg wilt ontvangen.
Voor deze zorg kunt u onder andere professionele hulpverleners inhuren die vervolgens in overleg met u de zorg leveren die u nodig heeft.

 

Waar wordt een PGB aangevraagd?

Een PGB wordt aangevraagd bij het regionale zorgkantoor (Wlz), de eigen gemeente (WMO en jeugdwet) of bij de eigen zorgverzekeraar (ZVW).
Wij helpen u bij het aanvragen van een PGB.
Aan de hand van bepaalde voorwaarden wordt zorg toegekend, onder ander in de vorm van een PGB.

 

Er zijn verschillende PGB’s:

  • PGB vanuit de Wet Maatschappelijke Ondesteuning (WMO) voor begeleiding in het dagelijks leven, voor ondersteuning bij het huishouden, voor persoonlijke verzorging, voor dagbesteding en voor logeeropvang.
  • PGB vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW) voor persoonlijke verzorging, wijkverpleging en intenzieve kinderzorg.
  • PGB vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) voor langdurige en intensieve zorg thuis.
  • PGB voor Jeugdhulp voor begeleiding, dagbesteding of logeeropvang van kinderen jonger dan 18 jaar.

U krijgt het PGB niet op uw eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de betalingen op basis van de zorgovereenkomst waarin alle afspraken met de zorgverlener zijn vastgelegd.